Slovenia


Profil

Podjetje GeoSpa se ponaša z izjemnimi izkušnjami pri razvoju neprekosljivih zdraviliških objektov s centri dobrega počutja po vsem svetu. Hotelirjem, lastnikom zdravilišč in zasebnim vlagateljem nudimo osupljive in inovativne izkušnje s področja zdraviliških objektov.

Temelji našega uspeha se skrivajo v skupini strokovnjakov na področju zdravilišč. Naši partnerji so svetovno znani arhitekti, oblikovalci in svetovalci za načrtovanje in gradnjo zdravilišč. Skupaj skrbimo, da vizije postanejo resničnost. Z našim izjemnim znanjem in dobro organizirano skupino razvijamo objekte z optimalno prostorsko ureditvijo, ki omogočajo učinkovito delovanje in navdušujejo stranke.

O nas

Velika vlaganja v razvoj zdraviliških objektov s centri dobrega počutja zahtevajo skupino izkušenih strokovnjakov za področje zdravilišč. Strokovna skupina podjetja GeoSpa združuje znanje s talentom. Skupina je odgovorna za razvoj edinstvenih storitev, potrebnih na določenih točkah med izvajanjem projekta. Omogoča enostavnejšo komunikacijo s skupino, dodeljeno projektu, ki poteka od zamisli do zaključka in naprej.

Naš oddelek za kreativno oblikovanje in tehnične rešitve pomaga pri izdelavi osnutka projekta, oddelek za tehnično oblikovanje in načrtovanje pa bo poskrbi za dokončno realizacijo. Preizkušena skupina oblikovalcev in vrhunska podpora podjetja GeoSpa zdraviliškim objektom s centri dobrega počutja doda oblikovno prednost, kar doprinese k izjemni vrednosti objektov.

Skupina

Obsežno in raznoliko strokovno znanje podjetja GeoSpa nam omogoča izdelavo rešitev za vse vrste projektov na področju zdravilišč s centri dobrega počutja. Zaradi svetovnega trenda rasti števila rekreacijskih centrov in zdravilišč s centri dobrega počutja se ponudba zdravilišč pospešeno razvija. To jim je omogočilo prodor v skoraj vse tržne segmente, na primer gostinstvo, medicinska področja, podjetništvo itd. Naši partnerji so svetovno znani arhitekti, oblikovalci in svetovalci za zdravilišča v različnih tržnih segmentih načrtovanja in gradnje zdravilišč.
Projektna potovanja so lahko zelo različna, vsa so odvisna od vrste projekta in kraja. Naše izkušnje vam bodo tlakovale pot skozi uspešno dokončano oblikovno in tehnološko stopnjo. Naši notranji strokovnjaki olajšajo komunikacijo s projektno skupino na mestu izvedbe projekta. Prepričani smo, da je partnerstvo za tekočo izvedbo projekta ključnega pomena. Naš oddelek za kreativno oblikovanje in tehnične rešitve bo iz osnutka projekta izdelal vizijo, naš oddelek za tehnično oblikovanje in načrtovanje zdravilišč pa bo to vizijo uresničil.

Kreativno načrtovanje in oblikovanje območij dobrega počutja

Z oblikovanjem je mogoče koncept spremeniti v luksuzno okolje. Pri svojem delu strokovnjaki podjetja GeoSpa poleg petih čutov upoštevajo tudi šesti čut, zaznavo. Obiskovalci zdravilišča si začnejo mnenje oblikovati že ob samem začetku obiska. Naš cilj je obiskovalcem pričarati enkratno in resnično nepozabno izkušnjo v zdravilišču s centrom dobrega počutja.

V postopek oblikovanja območij dobrega počutja je vključenih več korakov, ki so usmerjeni k izdelavi želenega izdelka.

Pred izdelavo
Osnutek načrta – oris ciljev načrtovanja
Raziskave – podrobna analiza ciljev načrtovanja
Lastnosti – izdelava rešitev za realizacijo načrta
Konceptualizacija – dokumentiranje načrta
Predstavitev – predstavitev načrta


Izdelava načrta
Razvoj – izdelava in izboljšave

Oddaja dokončnega izdelka
Uporaba – izgradnja ali namestitev na kraju
Začetek delovanja – prva uporaba


Tehnično oblikovanje in načrtovanje območij dobrega počutja

Naš oddelek za tehnično oblikovanje in načrtovanje zdraviliških objektov posveča veliko pozornosti manjšim podrobnostim projekta. Tako izdelajo popoln načrt, ki zagotavlja še boljši končni rezultat. Kakovosten načrt pomaga pri hitrejši namestitvi, kar omogoča izredno enostavno dokončanje projekta. Izredno dobro poznavanje panoge in izdelkov podjetja GeoSpa omogoča izbiro izredno kakovostnih in zanesljivih tehničnih in inženirskih gradnikov.

Naša mednarodna skupina strokovnjakov na področju zdravilišč nudi strokovno koordinacijo vseh projektov, kar podjetju GeoSpa omogoča:
 • strokovno voden pristop k projektu
 • osredotočanje na vključevanje napredne opreme in elementov
 • zagotavljanje visoke stopnje kakovosti vgradnje
 • zanesljive in dolgoročne poprodajne storitve


Operativne izkušnje

Znanje in moč z roko v roki. Podjetje GeoSpa je zavezano neprekinjeni uspešnosti pri izvajanju projektov, zaradi česar je ustanovilo inštitut E-Spa Institute. Ta najsodobnejša spletna aplikacija je priložnost za učenje in je zasnovana kot pomoč za izobraževanje zdraviliških skupin. Z našim pristopom zagotavljamo, da bo uporabljen pravilen jezik, ustrezno razumevanje in znanje o izdelku. To pripomore h kakovosti delovanja zdravilišča in posredovanja storitev končnim uporabnikom.

Skrb za stranke

Izkušnje in skrb za podrobnosti nam omogočajo izdelavo izjemno kakovostnih načrtov, kar zagotavlja vrhunsko kakovost končnih izdelkov. Skupina se s tako stopnjo strokovnosti in pozornosti posveti vsaki fazi projekta, od osnutka do zaključka in naprej. Podjetje GeoSpa si prizadeva vzdrževati visoko stopnjo skrbi za mesta, kar pripomore k uspehu zdraviliških objektov s centri dobrega počutja.

Pri podjetju GeoSpa smo uporabili pristop SAAS (programska oprema za podporo). SAAS omogoča enostavnejšo komunikacijo, saj proaktivno predvideva prihodnje potrebe za projekt. Prav tako omogoča tudi pristop nad storitvami in učinkovitostjo opreme po namestitvi. Vse to strankam zagotavlja popolno seznanjenost z vsemi vidiki že med izvajanjem projekta. SAAS je koristno orodje za povečanje učinkovitosti pri več projektih.

SAAS podjetju GeoSpa omogoča:
 • izdelavo popolnega seznama obsega dela
 • učinkovito vzpostavitev povezave s skupino na mestu
 • dostop in beleženje seznama javnih del za pripravo gradbišča
 • preverjanje pripravljenosti gradbišča
 • koordinacijo pregledov pred namestitvijo
 • beleženje prvega zagona opreme
 • ogled priročnika na kraju
 • podpis zaključka del na mestu
 • nadzor neprekinjenih poprodajnih storitev in vzdrževalnih del